What Kind of Math is on the GED?

Mathematical Reasoning
Mathematical Reasoning

ในการสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์อาจทำให้นักเรียนหลายๆ คนสับสนหรือเกิดความกังวลได้ง่าย เพียงเพราะว่าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ  แต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบได้ นั่นก็คือการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดต่างๆ ให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบคำถาม ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งฝึกมาก ยิ่งได้มาก 

อีกหนึ่งแนวทางก็คือการเรียนหรือทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการแยกทบทวนในแต่ละหัวข้อ เป็นหัวข้อย่อยๆ ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น

สำหรับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์  ก็จีมีหัวข้อต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโจทย์การประยุกต์ โดยหัวข้อที่ออกสอบมีดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน เราขาคณิต สมการและกราฟ เป็นต้น

เคล็ดลับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์

1. นักเรียนไม่จำเป็นในการท่องจำสูตร เพราะในการสอบ GED จะให้สูตรที่จำเป็นและเครื่องคิดเลขมาให้ แต่นักเรียนจะต้องรู้ว่าสูตรนี้ใช้ในการคำนวณหาอะไร และควรจะรู้จักการแทนค่าตัวแปร

2. นักเรียนควรหมั่นฝึกฝนทำ แบบฝึกหัด ย้อนหลัง ตลอดจนการฝึกข้อสอบตัวอย่างโจทย์คำถามที่พบได้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการคิดร้อยละ อัตราส่วน ส่วนลด ดอกเบี้ย หรือการคำนวณค่าจ้างต่อชั่วโมง เป็นต้น 

3. รูปแบบของคำถามในข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือกเลือกตอบ ลากจับคู่ เติมคำในช่องว่าง และอื่นๆ นั่นหมายความว่าในตัวเลือกของคำตอบนั้น ได้มีคำใบ้ให้อยู่แล้ว แต่อาจจะเป็นตัวลวงก็ได้ นักเรียนต้องแน่ใจว่าเราสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้จริงๆ ทางเลือกสุดท้ายก็คือการตัดตัวเลือกคำตอบให้แคบลงนั่นเอง 

หัวข้อหลักในข้อสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์ 

1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบวก การลบ การคูณและการหาร โดยใช้เครื่องคิดเลข นักเรียนต้องมีความมั่นใจในการทำโจทย์เรื่องเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ราก (root) และการยกกำลัง และต้องมีความคุ้นเคยกับคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหากับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้

2. เรขาคณิต 

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สูตรในการคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว รัศมี เส้นผ่านศุูนย์กลางของรูปร่างรูปทรงที่กำหนด

3. สมการ

สามารถทราบและรู้วิธีการคำนวณหาตัวแปรจากสมการที่กำหนดให้ รู้จักการสร้างประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาที่กำหนด 

4. กราฟและฟังก์ชัน

รู้จักวิธีการสร้างกราฟและการวิเคราะห์กราฟเส้นตรงที่กำหนด เช่นการหาความชัน การหาจุดตัด หรือเรื่องของฟังก์ชันและสถิติ นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ความน่าจะเป็น

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888