Phuket PALS
บริการกวดวิชาคุณภาพสูงในภูเก็ต

Phuket PALS ได้เสนอทางเลือกสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและสร้างโอกาสที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตมาตั้งแต่ปี 2009!

Phuket PALS ยังเชี่ยวชาญในการสอน GED, IELTS, IGCSE, SAT, IB และ A-Level. ทั้งแบบออนไลน์และภายในองค์กร

เราได้เติบโตเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของภูเก็ต

1บริการกวดวิชา GED

โปรแกรม GED ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 70 ปีในสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับทั่วโลกและครอบคลุมสี่วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา สิ่งที่ทําให้โดดเด่นอย่างแท้จริงคือการยอมรับทั่วโลก โดยได้รับการยอมรับในกว่า 90 ประเทศ รวมถึงไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์

2บริการกวดวิชา IELTS

การสอบ IELTS ซึ่งเป็นการประเมินที่จําเป็นสําหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและอาชีพระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสําหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นฐานในกว่า 140 ประเทศ

3บริการกวดวิชา IGCSE

โปรแกรม IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ออกแบบมาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ครอบคลุมวิชาที่หลากหลายและเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการ

4บริการกวดวิชา SAT

SAT (Scholastic Assessment Test) เป็นการทดสอบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการรับเข้าเรียนในวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นข้อสอบที่จําเป็นสําหรับนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

5บริการกวดวิชา IB

โปรแกรม IB (International Baccalaureate) เป็นเส้นทางการศึกษาที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักเรียนมัธยมปลายจะเลือก ที่แสวงหาประสบการณ์ทางวิชาการที่ท้าทาย

6บริการกวดวิชา A-Level

การเตรียมตัวสําหรับการสอบ A-Level เป็นความพยายามที่สําคัญ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักเรียนจะมุ่งเป้าไปที่การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและบางประเทศ

ค้นพบทางเลือกใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ด้วยการเรียนต่อและท้าทายสิ่งใหม่ๆ

ติดต่อเราเพื่อให้คำปรึกษาฟรี

ช่องทางการติดต่อ

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888