IB Tutoring
ในภูเก็ตตั้งแต่ปี 2009

โปรแกรมการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับเราและคําแนะนําที่ช่ําชองช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเตรียมตัวอย่างพิถีพิถัน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสอบ IB เป็นเลิศ

การสอบ IB คืออะไร?

การสอบ IB เป็นองค์ประกอบสําคัญของหลักสูตรอนุปริญญา International Baccalaureate (IB) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก บริหารงานโดย International Baccalaureate Organization (IBO) การประเมินนี้จะประเมินนักเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลายโดยเน้นไม่เพียง แต่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้

ปริญญาโทระดับ IB

(60 ชั่วโมง)

วิชาที่สอน ได้แก่
เคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์/ธุรกิจศึกษา/เศรษฐศาสตร์/ภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตร IB Master ของ Phuket PALS เตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับการสอบ IB นั้น การลงทะเบียนจะทําการทดสอบแบบเต็มความยาว และจะได้รับเวลาให้ ตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดในภายหลัง
ในตอนท้ายของหลักสูตรนักเรียนจะมีโอกาสมากมายไม่เพียง แต่ ฝึกฝนกลยุทธ์การทําข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องฝึกฝนการใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วน วัสดุที่ครอบคลุมระหว่างชั้นเรียน
รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท A Level ของ Phuket PALS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสมดุลของการสอนแบบมีคําแนะนําการอภิปรายร่วมกันและการทํางานเป็นกลุ่มและโอกาสในการฝึกฝนที่สมจริง
นักเรียนทํางานทั้งแบบทํางานร่วมกันและเป็นรายบุคคลในขณะที่พวกเขาใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ โดยมีผู้สอนทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิชาที่สอน ได้แก่

และเรื่องราวความสำเร็จของนักเรียนใน Phuket Pals

Winnie

Miss Teen Thailand 2017

Ohm

Taekwondo Thailand No.2

First

Golf Thailand No.2

Dave

Wakeboard World No.1

Rebecca

Hotel and Hospitality Stamford University

Beam

Literature Chulalongkorn University

Barami

Business Studies Singapore

Raj

Business Studies UK

200+

เสียงตอบรับของเราจาก

Its Asia Mum.
9 รีวิว · 19 รูป
5/5
2 ปีที่แล้ว
ยอมรับเริ่มต้นจากความไม่มั่นใจหลังจากที่บุตรสาวเข้าเรียนได้สามเดือน เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากการใช้ภาษาที่ดีขึ้นมาก ครูและบุคลากร​เอาใจใส่ให้คำแนะนำดี ครูสอนเก่ง เข้า … เพิ่มเติม
เนตรชนก ไทยปาน
2 รีวิว
5/5
2 ปีที่แล้ว
จากการที่พาลูกไปสอบ GEDที่ PALS รู้สึกประสึกประทับใจ ในการสอนวิชา GED ของที่นี เพราะ ที PALS เขาไม่ได้ต้อง การสอนแต่เด็กเก่งเท่านั้น แต่เขาดูแลเด็กทุกคน … เพิ่มเติม
Wuttipong Peter
1 ความเห็น
5/5
2 ปีที่แล้ว
Here is had a very good and greatest teacher and the school is very amazing

ค้นพบทางเลือกใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ด้วยการเรียนต่อและท้าทายสิ่งใหม่ๆ

ติดต่อเราเพื่อให้คำปรึกษาฟรี

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888