Science 101: what is the scientific method?

IGCSE Chemistry

Science 101: what is the scientific method?

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่เป็นศาสตร์ที่น่าค้นหาและมีความซับซ้อนอยู่ตลอดเวลา จนในบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้เราสามารถค้นหาคำอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้นั่นเอง 

แต่กว่าจะได้คำตอบว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาคำตอบ? วิธีการหาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” หรือ “Scientific Method” นั่นเอง (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า Scientific Method ทั้งบทความนะครับ)

 

Scientific Method จะช่วยให้เรามีการลำดับความคิดและการลำดับแผนการให้เป็นขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งปัญหา การทดลอง การเก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปและสุดท้ายก็คือการตีความหรือแปลความหมายของข้อมูลที่ได้มา โดยจะมีขั้นตอนทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้

  1. Observation การสังเกต

  2. Question การตั้งคำถาม 

  3. Hypothesis การตั้งสมมติฐาน

  4. Test การทดสอบ

  5. Recording result การเก็บข้อมูล

  6. Draw a conclusion การสรุปผล

เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นเรื่องรอบๆ ตัวเรากันนะครับ

ลองจินตนาการว่าตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปที่ไหนซักที่ แล้วเรากำลังจะสตาร์ทเครื่อง แต่สตาร์ทไม่ติด สถานการณ์นี้ก็คือเราสังเกตแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติด ต่อไปเราจึงเกิดคำถามขึ้นว่า จะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง? ต่อไปเราก็จะเริ่มหาทางแก้ปัญหาแล้วใช่ไหมครับ?……เราจึงคิดว่า “ต้องมีบางอย่างในเครื่องยนต์แน่ๆ ที่มีปัญหา” นี่ก็คือการตั้งสมมติฐาน จากนั้นเราก็คิดต่อว่ามีอะไรบ้างล่ะในเครื่องยนต์ที่เกิดปัญหาได้ เช่น แบตเตอรี่หมด  ที่สตาร์ทเสีย  หรือน้ำมันหมด ต่อไปเราก็มาทดสอบดูใช่ไหมครับ ว่า ถ้าแบตเตอรี่หมดก็ลองเปิดไฟหน้ารถ ถ้าติดก็แสดงว่าไม่ใช่แบตเตอรี่  ต่อไปก็ลองมาตรวจสอบดูว่าตัวสตาร์ทมีปัญหาหรือไม่โดยลองดูที่ปลั๊กพ่วงตรงจุดสปาร์คของเครื่องยนต์ และก็ต่อมาก็ลองดูน้ำมันก็คือลองหาแท่งไม้หรือเหล็กจุ่มดูที่ถังน้ำมันกันครับ ปรากฏว่าไม่มีน้ำมันติดมา ถึงแม้ว่าที่หน้าปัดบอกว่ามีน้ำมันครึ่งถังก็ตาม 

จากข้อมูลที่เราได้จากการสังเกตพบว่าไม่มีน้ำมันในถังน้ำมัน เราจึงได้ข้อสรุปว่าที่รถสตาร์ทไม่ติดก็เพราะไม่มีน้ำมัน และหน้าปัดบอกน้ำมันบอกระดับน้ำมันผิดพลาด 

จะเห็นว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ และสามารถทำให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  

 

Vocabulary

Ignition  สตาร์ทเครื่องยนต์

Dead Battery แบตเตอรี่หมด

Headlight ไฟหน้า

Ignition spark หัวจุดระเบิด

Gauge หน้าปัด

Inaccurate ไม่แม่นยำ

Roadside ข้างถนน

Potential hypothesis สมมติฐานที่เป็นไปได้ 

 

 

Reference: Science 101: What is the Scientific Method? – GED

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888