Let’s make your summer meaningful!

Let’s make your summer meaningful! 

ทำให้ปิดเทอมใหญ่นี้มีความหมายกันเถอะ!

น้องๆ ทราบหรือไม่ว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนก็สามารถทำให้น้องๆ เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีๆ ได้เช่นเดียวกัน 

ตอนที่เรายื่นใบสมัครหรือเมื่อเราได้แนบประวัติส่วนตัวเราไปในการสมัครเข้าเรียนต่อ นอกจากความสามารถและผลงานทางวิชาการที่น้องมีอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยเองก็ต้องการที่อยากจะเห็นว่าน้องๆ มีกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาที่เราได้เข้าร่วมอาจเป็นสิ่งที่บอกตัวตนของน้อง และรวมถึงมุมมองในชีวิตของน้องที่ได้รับจากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นคะแนนพิเศษที่จะทำให้น้องๆ ได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีระดับผลการเรียนที่ใกล้เคียงกันได้ เพราะน้องมีในสิ่งที่เขาไม่มีไงล่ะครับ

meaningful summer

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วน้องๆ อาจสงสัยนะครับว่า 

เราควรทำกิจกรรมอะไรดี ที่เราชอบ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ?

 กิจกรรมเหล่านี้น้องๆ อาจจะชอบและเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆ ก็ได้ครับ พี่จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและได้แนวคิดไอเดียใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ไว้ใช้เรียนต่อในอนาคตนะครับ

-กิจกรรมจิตอาสา 

กิจกรรมจิตอาสาก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับช่วงปิดเทอม นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว เรายังได้สร้างความสุขเล็กๆ ให้กับตัวเองซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าได้ “เป็นผู้ให้” อีกด้วย กิจกรรมจิตอาสานั้นมีหลายรูปแบบหลายกิจกรรมต่างกันออกไป เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบ้านเด็กกำพร้า หรือกิจกรรมสร้างความบันเทิงในบ้านพักคนชรา ซึ่งนอกจากน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่น้องเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว น้องยังสามารถเขียนลงไปในแฟ้มประวัติส่วนตัว หรือที่เรียกกันว่า Resume น้องๆ ซึ่งเราจะต้องได้คะแนนด้านจิตอาสาและการมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ก่อนที่เราจะออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเราก็ต้องมาพิจารณาดูตัวเองก่อนว่า เรามีความพร้อมสำหรับทำกิจกรรมหรือไม่ หรือเรามีความถนัดด้านใดที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ จิตอาสาคนอื่นๆ เรายังได้เพื่อนและเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมนี้อีกด้วย 

สำหรับใครที่สนใจกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนของเราก็มีกิจกรรมจิตอาสา และมีตัวอย่างเหตุผลว่า ทำไมถึงทำกิจกรรมจิตอาสา
  
ติดตามได้ที่นี่
โทรศัพท์ 
081-4170978 (Thai)
095-4297791 (English)
 

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888