Let’s make your summer meaningful! (EP.2)

Internship (การฝึกงาน)

การฝึกงานก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งเพราะในระหว่างปิดภาคเรียน น้องๆก็จะมีเวลาว่างๆ ซึ่งเราจะเอาเวลาว่างในช่วงปิดเทอม มาสร้างประสบการณ์การทำงานและมาสร้างรายได้กัน!!

 

การฝึกงานนั้นสำคัญอย่างไร หลายๆคนอาจสงสัยครับว่าต่อไปที่เราจะไปยื่นสมัครเรียนเนี่ยเราจะสามารถแนะนำตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจ หรือน้องๆ ก็อาจสามารถเล่าให้อาจารย์ผู้สัมภาษณ์หรือแนบไปในเอกสารประวัติส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Resume ว่าน้องมีประสบการณ์การฝึกงานมาอย่างไร ซึ่งนอกจากการมีทัศนคติและทักษะทางวิชาการต่างๆ แล้ว ก็คือประสบการณ์ในการฝึกงานนี่แหละครับเพราะประสบการณืเหล่านี้จะทำให้น้องสามารถต่อยอดไปใช้ในการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้การที่น้องเข้าฝึกงานก็ยังแสดงถึงความพยายามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกด้วย

 

น้องจะเห็นว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การศึกษาในห้องเรียน ก็คือการฝึกงาน เราจะได้ค้นหาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะยิ่งมีเวลาค้นหาตัวเองมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่านั้น ซึ่งน้องๆ บางคนอาจรู้แล้วว่าตัวเองอยากทำอะไร บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ แต่การฝึกงานก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะทำให้น้องๆ ได้เห็นภาพในสิ่งที่ตัวเองคนหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะได้วางแผนวางเป้าหมายในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งที่เราจะได้จากที่ฝึกงานไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน ประเภทงาน วัฒนธรรมองค์กร สิ่งเหล่านี้เราก็เราสามารถเรียนรู้ได้จากที่ฝึกงาน หากเราสนใจอยากทำอะไรก็ควรจะลองไปสัมผัสกับการทำงานจริงๆ ด้วย เพราะเราจะได้รู้ตัวตนของเราว่าแท้จริงแล้วเราเหมาะกับงานแบบนี้หรือเปล่า หากไม่ใช่เราก็ยังสามารถมองหาเส้นทางใหม่ให้เราได้ลองอีกครั้ง เราจะได้ไหวตัวทัน และไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ

เป้าหมายของการฝึกงาน

เป้าหมายของการฝึกงานนั้นไม่ใช่แค่เพียงเรามีเป้าหมายเข้าไปเพื่อสำรวจตัวตนของเราเองหรือบรรยากาศของบริษัทหรือของหน่วยงาน แต่เราควรจะมีจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าไปเรียนรู้ประสบการ์จริง เรียนรู้แนวทางการทำงานหรือวิธีการทำงานของแต่ละคน และเรียนรู้ระบบการทำงานขององค์กรว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น

แล้วผม/หนูจะหาที่ฝึกงานได้จากที่ไหนครับ/ค่ะ?

น้องๆ สามาถหาที่ฝึกงานได้หลายๆ ช่องทาง แต่ก่อนค้นหาที่ฝึกงานนั้นควรสำรวจตัวเองก่อนว่าอยากทำงานแบบไหน จากนั้นเราค่อยค้นหาจากเว็บไซต์จัดหางาน หรือหน้าแฟนเพจของบริษัท ร้านอาหาร หรือโรงแรม นอกจากนี้น้องๆ ก็ลองสอบถามรุ่นพี่ที่เคยไปฝึกงานที่นั่นมาพอให้เราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครได้

เมื่อเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและได้สถานที่ในการฝึกงานเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรทำคือการหาข้อมูลของที่ทำงาน ประวัติที่ทำงาน หรือหากมีเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่ทำงานในนั้นก็อาจจะสอบถามถึงสไตล์การทำงานของที่ทำงานที่นั่นได้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง นอกจากนี้น้องๆ ก็ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ซึ่งพี่ขอแนะนำคร่าวๆ ได้ครับ เช่น การตรงต่อเวลา การพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ กล้าซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย และการแต่งการให้สุภาพให้เหมาะสมกับที่ทำงาน

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการฝึกงานนั้นมีเยอะมากซึ่งพี่จะขอเล่าเป็นสิ่งหลักๆ ที่เราทุกคนจะได้จากการฝึกงานก็คือ การเรียนรู้ทักษะกระบวนการต่างๆในที่ทำงาน รวมถึงการวางแผน ฝึกกการปรับตัว รู้จักวีธีการแก้ปัญหา รู้จักการประสานงานการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้เราเป็นคนมีระเบียบมีวินัยในการทำงาน ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ หรือโปรแกรมต่างๆ ในที่ทำงาน รู้จักระบบงานเอกสาร และการจัดระบบต่างๆ นอกจากนั้นเราก็ยังได้ประสบการณ์โดยตรงจากรุ่นพี่ที่ทำงานที่ถ่ายทอดให้เราเรียนรู้ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีในห้องเรียนอย่างแน่นอน  

 
ติดตามได้ที่นี่
โทรศัพท์ 
081-4170978 (Thai)
095-4297791 (English)

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888