สอบ GED Math ให้ได้ 165

Phuket IGCSE Tutoring

Mathematical reasoning

Mathematical reasoning

Mathematical reasoning หรือวิชาคณิตศาสตร์ ใน GED จะใช้เวลาสอบประมาณ 115 – 120 นาที โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนที่ไม่ใช้เครื่องคิดเลข และ 2) ส่วนที่สามารถใช้เครื่องคิดเลข โดยในโปรแกรมสอบ GED จะมีเครื่องคิดเลข TI-30XS ให้ใช้ในการคำนวณโจทย์ปัญหาได้ โดยสามารถเข้าไปฝึกใช้งานเครื่องคิดเลข เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วและความมั่นใจในการใช้เครื่องคิดเลขในห้องสอบได้ นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้น้องๆ สามารถบริหารเวลาในห้องสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ 165 คะแนน อาจทำให้นักเรียนหลายๆ คนสับสนหรือเกิดความกังวลได้ง่าย เพียงเพราะว่าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ  แต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบได้ นั่นก็คือการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดต่างๆ ให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบคำถาม ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งฝึกมาก ยิ่งได้มาก

 อีกหนึ่งแนวทางก็คือการเรียนหรือทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการแยกทบทวนในแต่ละหัวข้อ เป็นหัวข้อย่อยๆ ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นและได้คะแนนเกิน 165

เคล็ดลับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์

1. นักเรียนไม่จำเป็นในการท่องจำสูตร เพราะในการสอบ GED จะให้สูตรที่จำเป็นและเครื่องคิดเลขมาให้ แต่นักเรียนจะต้องรู้ว่าสูตรนี้ใช้ในการคำนวณหาอะไร และควรจะรู้จักการแทนค่าตัวแปรต่างๆ ในสูตร

 2. นักเรียนควรหมั่นฝึกฝนทำ แบบฝึกหัด ย้อนหลัง ตลอดจนการฝึกข้อสอบตัวอย่างโจทย์คำถามที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

เช่น ลองดูโจทย์ที่มีทั้งทศนิยม และเศษส่วน

 1⁄2, 0.6, 4⁄5, 1⁄8, 0.07

Which list shows the numbers arranged from smallest to largest?

  A. 0.07, 1⁄8, 1⁄2, 0.6, 4⁄5

  B. 1⁄2, 4⁄5, 0.6, 0.07, 1⁄8

  C. 1⁄8, 1⁄2, 0.6, 0.07, 4⁄5

  D. 0.07, 1⁄8, 4⁄5, 1⁄2, 0.6

 

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ข้อ A เพราะถ้าเราเปลี่ยนจากเศษส่วนให้กลายเป็นทศนิยมแล้วจะพบว่า ⅘ = 0.8 ½ = 0.5 และ ⅛ = 0.125

ดังนั้นจำนวนเรียงจากน้อยที่สุด ไปมากที่สุดจึงเป็น 0.07, 1⁄8, 1⁄2, 0.6, 4⁄5

 3. รูปแบบของคำถามในข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือกเลือกตอบ ลากจับคู่ เติมคำในช่องว่าง และอื่นๆ นั่นหมายความว่าในตัวเลือกของคำตอบนั้น ได้มีคำใบ้ให้อยู่แล้ว แต่อาจจะเป็นตัวลวงก็ได้ นักเรียนต้องแน่ใจว่าเราสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้จริงๆ ทางเลือกสุดท้ายก็คือการตัดตัวเลือกคำตอบให้แคบลงนั่นเอง 

 4. ลองทดสอบข้อสอบออนไลน์ น้องๆ สามารถลองทำข้อสอบ online หรือลองสอบ Mock ก็คือการจำลองสอบจริงตามหัวข้อของการสอบ GED หรือสามารถทำจากข้อสอบเก่าๆ (pastpaper) เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยและทบทวนก่อนสอบ หรือคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อลองทำข้อสอบ simulation กับ GED Testing Service ได้เลย

 5. ความหมายและคำศัพท์ช่วยได้ น้องๆ ลองดูคำศัพท์เหล่านี้กันครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข มาเริ่มกันที่ คำศัพท์การคำนวณ คำศัพท์บนเครื่องคิดเลข และศัพท์ที่เราจะเจอในวิชาคณิตศาสตร์กันก่อนเลย 

 

คำศัพท์      คำอ่าน       ความหมาย

Plus            พลัส            การบวก

Minus         ไมนัส          การลบ

Multiplied   มัลติไพลด์   การคูณ

Divide         ดิไวด์            การหาร

Equals        อีควอล         เท่ากับ

Odd Number    ออด นัมเบอร์     เลขคี่

Even Number อีเวน นัมเบอร์    เลขคู่

Numerator        นูมะเรเท้อ          ตัวเศษ

Decimal             เดซิเมอะ           ทศนิยม

Decimal Point เดซิเมอะ พ้อยท์            จุดทศนิยม

Decimal Figure เดซิเมอะ ฟิกเกอะ       เลขทศนิยม

Decimal Place เดซิเมอะ เพลส            ตำแหน่งทศนิยม

Example            เอ็กแซมเพิล                การยกตัวอย่าง 

Maximum           แม็กซิมั่ม                     ค่าสูงสุด

Mean                  มีน                                ค่าเฉลี่ย

Percent              เพอเซ็น                       ร้อยละ 

Percentage       เพอเซ็นเทจ                จำนวนร้อยละ 

Formula             ฟอร์มูล่า                      สูตร

Equation            อีเควชั่น                      สมการ

Squared            สแคว                           ยกกำลังสอง

Cubed               คิวบ์                              ยกกำลังสาม

Squared Root สแคว รูท                       รากที่สอง 

 

นอกจาก คำศัพท์คณิตศาสตร์ การบวกลบคูณหารต่างๆ แล้ว รูปทรงเลขาคณิต ในภาษาอังกฤษ ก็มีชื่อเรียกเหมือนกัน มาดูกันว่า เจ้าวงรี วงกลม รัศมี หรือ รูปร่าง รูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรบ้าง

Circle (เซอร์เคิล) : วงกลม

Oval (โอเวิล) : วงรี

Tri Angle (ไทร แองเกิล) : สามเหลี่ยม

Square (สแควร์) : สี่เหลี่ยมจตุรัส

Pentagon (เพนทากอน) : ห้าเหลี่ยม

Hexagon (เฮกอากอน ) : หกเหลี่ยม

Octagon (ออคตากอน) : แปดเหลี่ยม

Cone (โคน) : ทรงกรวย

Cube (คิวบ์) : ทรงลูกบาศ์ก

Cylinder (ไซลินเดอะ) : ทรงกระบอก

Pyramid (พีระมิด) : ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

Rhombus (รอมเบิส) : สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Right Angles Triangle (ไรซ แองเกิล ไทร แองเกิล) : สามเหลี่ยมมุมฉาก

Right Angle (ไรซ แองเกิล) : มุมฉาก

Acute  Angle (อะคิ้วท แองเกิล) : มุมแหลม

Obtuse Angle (อัปทูส แองเกิล) : มุมป้าน

Straight Angle (สไตรท์ แองเกิล) : มุมตรง

Reflex Angle (รีเฟ็ก แองเกิล) : มุมกลับ

Opposite Angle (ออพโพซิส แองเกิล) : มุมตรงข้าม

Angle (แองเกิล) : มุม

Straight  Line (สไตรท์ ไลน์) :เส้นตรง

Graph (กราฟ) : กราฟ

Axis  (แอกซิส) : แกน

Area (แอเรียล) : พื้นที่

Dimensions (ดิเมนชั่น) : มิติ

Probability (พรอพพาลิตี้) : ความเป็นไปได้

Radius (เรดิอัส) : รัศมี 

Volume (วอลลุ่ม) : ปริมาตร

 หัวข้อหลักในข้อสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์ 

 1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบวก การลบ การคูณและการหาร โดยใช้เครื่องคิดเลข นักเรียนต้องมีความมั่นใจในการทำโจทย์เรื่องเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ราก (root) และการยกกำลัง และต้องมีความคุ้นเคยกับคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหากับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้

 2. เรขาคณิต 

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สูตรในการคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว รัศมี เส้นผ่านศุูนย์กลางของรูปร่างรูปทรงที่กำหนด

 3. สมการ

สามารถทราบและรู้วิธีการคำนวณหาตัวแปรจากสมการที่กำหนดให้ รู้จักการสร้างประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาที่กำหนด 

 4. กราฟและฟังก์ชัน

รู้จักวิธีการสร้างกราฟและการวิเคราะห์กราฟเส้นตรงที่กำหนด เช่นการหาความชัน การหาจุดตัด หรือเรื่องของฟังก์ชันและสถิติ นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ความน่าจะเป็น

 

หากน้องๆ อย่างเพิ่มความมั่นใจหรือต้องการติวคณิตศาสตร์ หรือเพื่อสอบ GED Math ให้ได้ 165 หรือวิชาอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

T: 081 417 0978 (THAI) 095 429 7791 (ENG)

 E: info@phuketpals.org

 Facebook

 Instagram

 Youtube

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888