GED RLA 101: What is a semicolon?

semicolon

Semicolon คืออะไร?

Semicolon ก็คือ Comma + period = ; (คอมม่า + จุด) เซมิโคลอน เปรียบเสมือนจุดหยุดที่ก้ำกึ่งระหว่างการเป็นคอมมา(,) และจุดฟูลสต็อป (.) คือเหมือนคอมมาตรงที่แสดงการหยุดชั่วครู่ ที่อ่านออกเสียงก็จะยาวกว่าคอมมานิดนึง แต่สั้นกว่าจุดฟูล-สต็อปที่เป็นการจบประโยคในไปเลย โดย semicolon มีไว้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ใช้เชื่อมประโยคที่มีความคิดเชื่อมต่อกัน และทั้งสองประโยคเป็นประโยคที่สมบูรณ์

ตัวอย่างเช่น

Some people eat rice with a fork; others eat it with a spoon.

(บางคนทานข้าวด้วยส้อม แต่บางคนทานด้วยช้อน)

จะเห็นว่าประโยคที่อยู่หลัง semicolon มีความคิดเชื่อมต่อกับประโยคที่อยู่หน้า semicolon ในแง่ที่ว่า ทั้งสองประโยคกล่าวถึงการทานข้าวของคน แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

He looked nervous; he kept pacing back and forth.

(เขาดูกระวนกระวายนะ เดินไปเดินมาอยู่หลายรอบเชียว)

เราใช้ semicolon เชื่อมสองประโยคนี้เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงทางความคิด นั่นคือระหว่างการกระวนกระวายและการเดินไปเดินมาซ้ำๆ

จริงๆ แล้วในทั้งสองตัวอย่างนี้เราจะใช้ full stop ก็ได้ไม่ผิดอะไร เพียงแต่ความเชื่อมโยงระหว่างสองประโยคอาจไม่ชัดเจนเท่ากับเวลาใช้ semicolon

2. ใช้เชื่อมประโยคที่ขึ้นต้นด้วยวลีหรือคำวิเศษณ์ที่ใช้เชื่อมความเข้ากับประโยคข้างหน้า  

ตัวอย่างวลีเช่น “for example” “that is to say” “as a result” ตัวอย่างคำวิเศษณ์เช่น “however” “therefore”  “moreover” เช่นเดียวกับหลักข้อแรก ทั้งสองประโยคต้องเป็นประโยคสมบูรณ์ เรามาดูตัวอย่างกัน

I went to the bookshop; however, I didn’t find any book I wanted to buy.

(ฉันไปที่ร้านหนังสือ แต่ก็ไม่เจอหนังสือที่ฉันอยากจะซื้อ)

Your dog came into my house; in addition, he ate my pizza.

(น้องหมาของเธอเข้ามาในบ้านฉัน แล้วยังกินพิซซ่าของฉันเข้าไปอีก)

หรือจะใช้ full stop แทน semicolon ในกรณีเหล่านี้ก็ได้ไม่ว่ากัน

3. ใช้คั่นระหว่างรายชื่อหรือรายการที่มี comma

ตัวอย่างเช่น

This year I travelled to Istanbul, Turkey; Paris, France; and London, England.

(ปีนี้ฉันเดินทางไปกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกี กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส และกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ)

Our guests are Natalie, a lady from the Netherlands; Oliver, a businessman from Sweden; and Hugo, a professor from France.

(แขกของเราคือ คุณนาตาลีสุภาพสตรีจากเนเธอร์แลนด์ คุณโอลิเวอร์นักธุรกิจจากสวีเดน และคุณฮิวโก้ศาสตราจารย์จากฝรั่งเศส)

กรณีนี้ใช้ full stop แทน semicolon ไม่ได้นะ!

4. หากในประโยคมี comma หลายตัว เราสามารถใช้ semicolon นำหน้าคำเชื่อมได้ เช่น “and” “but” “or” เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน

Some people eat with a fork, spoon and knife; but others, including me, eat with chopsticks.

(บางคนทานข้าวด้วยส้อม ช้อน และมีด แต่บางคนรวมถึงฉันด้วยทานข้าวด้วยตะเกียบ)

When I finish my work, and I will soon, I’ll come to you; and that is my promise.

(เมื่อผมทำงานเสร็จ ซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ผมจะไปหาคุณ ผมสัญญานะ)

นอกจากนี้ไม่ว่าเราจะใช้ semicolon ในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่เริ่มคำที่ตามหลัง semicolon ด้วยตัวอักษรใหญ่ (capital letter)  ซึ่งไม่เหมือนการใช้ full stop

แบบนี้ไม่มีนะครับ I like apples; You like oranges.

ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น I like apples; you like oranges.

REF: https://ged.com/blog/what-is-a-semicolon/

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888