PALS’ Live Online Class

Starting learning with a wide range of online courses covering different subjects in GED, IGCSE, AS-A Level, IB, TOEIC, IELTS, TOEFL, SAT and many more!

What Kind of Math is on the GED?

Mathematical Reasoning

ในการสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์อาจทำให้นักเรียนหลายๆ คนสับสนหรือเกิดความกังวลได้ง่าย เพียงเพราะว่าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ  แต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบได้ นั่นก็คือการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดต่างๆ ให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบคำถาม ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งฝึกมาก ยิ่งได้มาก  อีกหนึ่งแนวทางก็คือการเรียนหรือทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการแยกทบทวนในแต่ละหัวข้อ เป็นหัวข้อย่อยๆ ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น สำหรับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์  ก็จีมีหัวข้อต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโจทย์การประยุกต์ โดยหัวข้อที่ออกสอบมีดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน เราขาคณิต สมการและกราฟ เป็นต้น เคล็ดลับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1. นักเรียนไม่จำเป็นในการท่องจำสูตร เพราะในการสอบ GED จะให้สูตรที่จำเป็นและเครื่องคิดเลขมาให้ แต่นักเรียนจะต้องรู้ว่าสูตรนี้ใช้ในการคำนวณหาอะไร และควรจะรู้จักการแทนค่าตัวแปร 2. นักเรียนควรหมั่นฝึกฝนทำ แบบฝึกหัด ย้อนหลัง ตลอดจนการฝึกข้อสอบตัวอย่างโจทย์คำถามที่พบได้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการคิดร้อยละ อัตราส่วน ส่วนลด ดอกเบี้ย หรือการคำนวณค่าจ้างต่อชั่วโมง เป็นต้น  3. รูปแบบของคำถามในข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือกเลือกตอบ ลากจับคู่ เติมคำในช่องว่าง และอื่นๆ นั่นหมายความว่าในตัวเลือกของคำตอบนั้น ได้มีคำใบ้ให้อยู่แล้ว แต่อาจจะเป็นตัวลวงก็ได้ นักเรียนต้องแน่ใจว่าเราสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้จริงๆ ทางเลือกสุดท้ายก็คือการตัดตัวเลือกคำตอบให้แคบลงนั่นเอง  หัวข้อหลักในข้อสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์  … Read more

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888