หลักสูตร IB (International Baccalaureate)

International Baccalaureate หลักสูตร IB หรือที่เรียกว่า International Baccalaureate (IB program) เป็นระบบการศึกษาที่ใช้แพร่หลายกว่า 125 ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเจ้าของการจัดสอบตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  หลักสูตร IB program แบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. Primary Years Program2. Middle Years Program3. Diploma Program โดยคำว่า IB ที่ได้ยินกันทั่วไปมักหมายถึง IB Diploma Program ในข้อ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับเดียวกันกับ A Level ก็คือรอยต่อระหว่างมัธยมปลาย (High School) กับมหาวิทยาลัย  (University) หลักสูตร IB Diploma (IB Diploma program) มีวิชาเรียนอยู่ 6 กลุ่มดังนี้ 1. … Read more

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888