Let’s make your summer meaningful! (EP.2)

Internship (การฝึกงาน) การฝึกงานก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งเพราะในระหว่างปิดภาคเรียน น้องๆก็จะมีเวลาว่างๆ ซึ่งเราจะเอาเวลาว่างในช่วงปิดเทอม มาสร้างประสบการณ์การทำงานและมาสร้างรายได้กัน!!   การฝึกงานนั้นสำคัญอย่างไร หลายๆคนอาจสงสัยครับว่าต่อไปที่เราจะไปยื่นสมัครเรียนเนี่ยเราจะสามารถแนะนำตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจ หรือน้องๆ ก็อาจสามารถเล่าให้อาจารย์ผู้สัมภาษณ์หรือแนบไปในเอกสารประวัติส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Resume ว่าน้องมีประสบการณ์การฝึกงานมาอย่างไร ซึ่งนอกจากการมีทัศนคติและทักษะทางวิชาการต่างๆ แล้ว ก็คือประสบการณ์ในการฝึกงานนี่แหละครับเพราะประสบการณืเหล่านี้จะทำให้น้องสามารถต่อยอดไปใช้ในการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้การที่น้องเข้าฝึกงานก็ยังแสดงถึงความพยายามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกด้วย   น้องจะเห็นว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การศึกษาในห้องเรียน ก็คือการฝึกงาน เราจะได้ค้นหาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะยิ่งมีเวลาค้นหาตัวเองมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่านั้น ซึ่งน้องๆ บางคนอาจรู้แล้วว่าตัวเองอยากทำอะไร บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ แต่การฝึกงานก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะทำให้น้องๆ ได้เห็นภาพในสิ่งที่ตัวเองคนหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะได้วางแผนวางเป้าหมายในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งที่เราจะได้จากที่ฝึกงานไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน ประเภทงาน วัฒนธรรมองค์กร สิ่งเหล่านี้เราก็เราสามารถเรียนรู้ได้จากที่ฝึกงาน หากเราสนใจอยากทำอะไรก็ควรจะลองไปสัมผัสกับการทำงานจริงๆ ด้วย เพราะเราจะได้รู้ตัวตนของเราว่าแท้จริงแล้วเราเหมาะกับงานแบบนี้หรือเปล่า หากไม่ใช่เราก็ยังสามารถมองหาเส้นทางใหม่ให้เราได้ลองอีกครั้ง เราจะได้ไหวตัวทัน และไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ เป้าหมายของการฝึกงาน เป้าหมายของการฝึกงานนั้นไม่ใช่แค่เพียงเรามีเป้าหมายเข้าไปเพื่อสำรวจตัวตนของเราเองหรือบรรยากาศของบริษัทหรือของหน่วยงาน แต่เราควรจะมีจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าไปเรียนรู้ประสบการ์จริง เรียนรู้แนวทางการทำงานหรือวิธีการทำงานของแต่ละคน และเรียนรู้ระบบการทำงานขององค์กรว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น แล้วผม/หนูจะหาที่ฝึกงานได้จากที่ไหนครับ/ค่ะ? น้องๆ สามาถหาที่ฝึกงานได้หลายๆ ช่องทาง แต่ก่อนค้นหาที่ฝึกงานนั้นควรสำรวจตัวเองก่อนว่าอยากทำงานแบบไหน จากนั้นเราค่อยค้นหาจากเว็บไซต์จัดหางาน หรือหน้าแฟนเพจของบริษัท ร้านอาหาร … Read more

Categories GED

Let’s make your summer meaningful!

Let’s make your summer meaningful!  ทำให้ปิดเทอมใหญ่นี้มีความหมายกันเถอะ! น้องๆ ทราบหรือไม่ว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนก็สามารถทำให้น้องๆ เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีๆ ได้เช่นเดียวกัน  ตอนที่เรายื่นใบสมัครหรือเมื่อเราได้แนบประวัติส่วนตัวเราไปในการสมัครเข้าเรียนต่อ นอกจากความสามารถและผลงานทางวิชาการที่น้องมีอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยเองก็ต้องการที่อยากจะเห็นว่าน้องๆ มีกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาที่เราได้เข้าร่วมอาจเป็นสิ่งที่บอกตัวตนของน้อง และรวมถึงมุมมองในชีวิตของน้องที่ได้รับจากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นคะแนนพิเศษที่จะทำให้น้องๆ ได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีระดับผลการเรียนที่ใกล้เคียงกันได้ เพราะน้องมีในสิ่งที่เขาไม่มีไงล่ะครับ อ่านมาถึงตรงนี้แล้วน้องๆ อาจสงสัยนะครับว่า  เราควรทำกิจกรรมอะไรดี ที่เราชอบ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ?  กิจกรรมเหล่านี้น้องๆ อาจจะชอบและเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆ ก็ได้ครับ พี่จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและได้แนวคิดไอเดียใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ไว้ใช้เรียนต่อในอนาคตนะครับ -กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมจิตอาสาก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับช่วงปิดเทอม นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว เรายังได้สร้างความสุขเล็กๆ ให้กับตัวเองซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าได้ “เป็นผู้ให้” อีกด้วย กิจกรรมจิตอาสานั้นมีหลายรูปแบบหลายกิจกรรมต่างกันออกไป เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบ้านเด็กกำพร้า หรือกิจกรรมสร้างความบันเทิงในบ้านพักคนชรา ซึ่งนอกจากน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่น้องเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว น้องยังสามารถเขียนลงไปในแฟ้มประวัติส่วนตัว หรือที่เรียกกันว่า Resume น้องๆ ซึ่งเราจะต้องได้คะแนนด้านจิตอาสาและการมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมอย่างแน่นอน  นอกจากนี้ก่อนที่เราจะออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเราก็ต้องมาพิจารณาดูตัวเองก่อนว่า เรามีความพร้อมสำหรับทำกิจกรรมหรือไม่ หรือเรามีความถนัดด้านใดที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ … Read more

Categories GED

Reasons to Volunteer in Phuket

Goodness knows, we all have busy lives these days. So busy, in fact, it’s difficult to imagine squeezing volunteering into your already crammed schedule. However, the benefits of helping out people are huge for your community, your family and you. On a personal level, you can learn new skills, make new friends and boost your … Read more

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888