หลักสูตร IGCSE

IGCSE
IGCSE

หลักสูตร IGCSE

หลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) คือ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหลายๆ แห่งใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและใช้สอบ โดยหลักสูตร IGCSE นั้น เหมาะกับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14-16 ปี ทั้งนี้เนื้อหาวิชาของ IGCSE นั้นมีความหลากหลายโดยสามารถแบ่งกลุ่มวิชาได้ด้านล่างนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

โดยหลักสูตร IGCSE แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  1. Core: เป็นการวัดความรู้ระดับพื้นฐาน เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด C-G
  2. Extended: เป็นการวัดความรู้ระดับสูง เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด A-

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร IGCSE

1)    ภาษาอังกฤษ
2)    คณิตศาสตร์
3)    วิทยาศาสตร์
4)    ภาษาต่างๆ
5)    มนุษย์ศาสตร์
6)    เทคโนโลยี
7)    สังคมศาสตร์
8)    ศิลปะ
9)    การศึกษาทั่วไป

การให้คะแนนของ IGCSE นั้นจะมีตั้งแต่ A* A B C D E ส่วนช่วงเวลาการสอบนั้นจะเป็นช่วงเดียวกันคือมี 2 รอบ 

ช่วงการสอบ รอบแรก (พ.ค.-มิ.ย.)    
ช่วงสมัครสอบรอบปกติ    ต้นเดือน ธ.ค.-ต้นเดือน ก.พ
ช่วงสมัครสอบล่าช้า         ภายในเดือน ก.พ.
คะแนนออก                     กันยายน
รับ certificate                 พฤศจิยายน

ช่วงการสอบ รอบสอง (ต.ค-พ.ย)    
ช่วงสมัครสอบรอบปกติ    ต้นเดือนก.ค-ต้นเดือน ส.ค
ช่วงสมัครสอบล่าช้า        ต้นเดือน ส.ค- ต้นเดือน ก.ย
คะแนนออก                    กุมพาพันธ์ปีถัดไป
รับ certificate                พฤษภาคมปีถัดไป 

ทั้งนี้สามารถดูตารางช่วงเวลาการสมัครสอบ การสอบ และการประกาศผลสอบ คลิ๊กที่นี่

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษา โดยยกเลิกการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม 

ดังนั้น นักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้วุฒิ IGCSE ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย จะต้องสอบถามไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรงว่าใช้เกณฑ์ไหนรับสมัคร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร IGCSE เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลการเตรียมตัวอื่นๆ หรือสนใจการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IGCSE กับเราสามารถติดต่อได้ที่

โทร 081- 4170978 เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – เสาร์ หรือ

line ID: phuketpals 

facebook

email: info@phuketpals.org

website: phuketpals.org

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888