หลักสูตร IB (International Baccalaureate)

International Baccalaureate

หลักสูตร IB หรือที่เรียกว่า International Baccalaureate (IB program) เป็นระบบการศึกษาที่ใช้แพร่หลายกว่า 125 ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเจ้าของการจัดสอบตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

หลักสูตร IB program แบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. Primary Years Program
2. Middle Years Program
3. Diploma Program

โดยคำว่า IB ที่ได้ยินกันทั่วไปมักหมายถึง IB Diploma Program ในข้อ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับเดียวกันกับ A Level ก็คือรอยต่อระหว่างมัธยมปลาย (High School) กับมหาวิทยาลัย  (University)

หลักสูตร IB Diploma (IB Diploma program) มีวิชาเรียนอยู่ 6 กลุ่มดังนี้

1. Language A1

2. Second Language 

3. Individuals and Societies เช่น Philosophy, economics, and business and management 

4. Experimental Sciences เช่น physics, chemistry, and biology 

5. Mathematics 

6. Arts and Electives เช่น visual arts, film, music, dance, and theater arts

IB Structure

การสอบผ่านหลักสูตร IB 

การที่จะผ่านหลักสูตร IB Diploma จะต้องสอบผ่าน 6 วิชา โดยนักเรียนจะต้องมี
– มีอย่างน้อย 1 วิชาจากกลุ่ม 1 – 5 และหนึ่งวิชาจากกลุ่ม 1 2 3 4 หรือ 6 
– จะต้องสอบผ่าน 3 วิชาแบบ Higher Level (HL) และ Standard Level (SL)  
IB Diploma program

คะแนนและการประเมินผล

การประเมินผลนั้นมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 7 ในแต่ละวิชา บวกกับคะแนนพิเศษ 3 คะแนนจาก EE และ ToK Essay รวมเป็น 45 คะแนน 

การที่จะสอบผ่าน IB Diploma Program ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน 

นอกจากนี้นักเรียนจะต้องผ่านเงื่อนไขอีก 3 ข้อคือ 

1. Theory of Knowledge (ToK) เรียนไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง และเขียน Essay ไม่ต่ำกว่า 1,200-1,600 คำ 

2. Extended Essay (EE) โดยเขียน Essay ที่มีจำนวนคำไม่เกิน 4,000 คำ 

3. Creativity, Action, Service (CAS) โดยเป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ในแต่ละกิจกรรม 

Creativity หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ Action หมายถึงการ เล่นกีฬา Service หมายถึง การมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

นักเรียนที่ไม่ผ่านเงื่อนไข 3 ข้อนี้จะไม่ได้ IB Diploma แต่ได้เพียง IB Certificate เท่านั้น 

คะแนน IB

การสอบ IB 

การสอบ IB จะมีขึ้นทั่วโลกปีละ 2 ครั้ง โดย

ครั้งที่ 1 จัดสอบในเดือนพฤษภาคม 
ครั้งที่ 2 จัดสอบในเดือนพฤศจิกายน

 
โดยแต่ละวิชาจะมี paper ข้อสอบอยู่ 2-3 paper หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
IB Pathways

Reference 

เกี่ยวกับหลักสูตร IB Diploma 

 

เกี่ยวกับเรา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ติดต่อ

ที่อยู่:Phuket PALS (โรงเรียนสอนภาษาภูเก็ตอะคาเดมิคส์) 66/19 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

————

เวลาทำการ: 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 19.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

———–

 โทร: 081 417 0978 (ไทย) 095 429 7791 (ENG)  อีเมล์: info@phuketpals.org

 

 

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888